Rady praktyczne

Biura turystyczne skupiają się w Zakopanem. Dwa główne: BORT PTTK, ul. Krupówki, ul. Chramcówki. Organizują one i obsługują kompleksowo wycieczki, przydzielają przewodników i instruktorów narciarskich, rezerwują miejsca w schroniskach i prowadzą własne bazy kwaterunkowe, udzielają …

Historia turystyki

Historia turystyki.

Ruch wycieczkowy w Tatry rozwinął się najpierw ze strony Spiszą. Już w 1565 r. Beata z Kościeleckich Łaska odbyła stąd wycieczkę bodaj do Zielonego Stawu Kieżmarskiego. Z w. XVII pochodzą wiadomości o wejściach na łatwiejsze wysokie szczyty (Sławkowski, …

Lud Tatrzański

Lud Tatrzański.

Podnóża Tatr były zamieszkane już w czasach przedhistorycznych, o czym świadczą znaleziska z epoki brązu a nawet neolitu — na Spiszu i w rejonie Pienin. Nazwę Tatr podają źródła od r. 1086 poczynając. Pierwsze wiadomości historyczne dotyczą Spiszą, …

Tatrzański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy.

Niezwykle wartości krajobrazowe i przyrodnicze Tatr sprawiły, że już w w. XIX rozpoczęto zabiegi o ustawowe wzięcie ich w ochronę. Pierwszym realnym osiągnięciem na tym polu było doprowadzenie w latach 1868—69 do ustawy sejmowej „względem zakazu …

Świat zwierząt Tatr

Świat zwierząt Tatr.

„Na tle dość jednolitej fauny ssaków Polski niżowej, a nawet niższych części Karpat, fauna ssaków Tatr wyróżnia się wielkim stopniem odrębności” (K. Kowalski, 1962).

W piętrze lasów mieszkają gatunki na ogół pospolite. Liczne są jelenie (w całych …

Roślinność Tatr

Roślinność Tatr.

Bogata szata roślinna korzystnie wyróżnia Tatry w porównaniu z wyższymi od nich górami lodowcowymi. Zjawiskiem szczególnie uderzającym, a związanym z zaostrzaniem się klimatu, jest selekcja gatunków w miarę wzrostu wysokości nad poziom morza. Powoduje ona wyodrębnianie się 6 …

Wody Tatr

Wody Tatr

W krajobrazie Tatr potoki i stawy stanowią ważny i oryginalny element, a ich obfitość musi uderzyć każdego. Ilość źródeł po polskiej stronie przekracza 1000, przy czym 64% z nich wypływa w pasie 900—1400 m npm. Osobliwością są wielkie …

Klimat Tatr

Klimat Tatr

Klimat Tatr ma charakter wysokogórski i zaostrza się w miarę wzrostu wysokości. Temperatura spada o 0,6° na każde 100 m wzniesienia. Najcieplejszy jest w Tatrach lipiec (średnia dla Kasprowego Wierchu 7,5°), najchłodniejszy — luty (odpowiednio — 8,6°). Zima …

Tatry – Geologia

Tatry – Geologia

Geologia. Dla badacza dziejów Ziemi Tatry są obiektem szczególnie wdzięcznym, gdyż na małym obszarze skupiają wszystkie problemy, wiążące się z budową wielkich gór fałdowych typu alpejskiego.

Najogólniej biorąc, są one zbudowane ze skał krystalicznych (granity, gnejsy, łupki …

Z TATRAMI NA TY

Z TATRAMI NA TY

Tatry stanowią najwyższe wypiętrzenie w całym wielkim łuku Karpat i jedyne góry wysokie na linii łączącej Alpy z Kaukazem. Tworzą one wyniosłe pasmo, rozgałęzione w obie strony i stromo dźwigające się z otaczających je kotlin Podhala, …