Na Nosal

Trasa 18. Na Nosal

„Jednym z najcelniejszych spacerów dla używających żętycę, jest góra Nosal” — pisał w r. 1849 L. Zejszner. I dziś — choć już w Kuźnicach nikt się żętycą nie leczy — wycieczka …