Historia

Historia

Co do prehistorii, brakuje dowodów obecności człowieka na terenie -dzisiejszego Zakopanego. Przed IX wiekiem obszar obecnego Podhala wchodził w skład Państwa Wielkomorawskiego. Po jego upadku w 907 r. całym Podtatrzem władali Węgrzy lub czescy Przemyślidzi. Około 1003 r. Bolesław Chrobry przesunął polskie granice aż po Dunaj, lecz w XI w. Polska straciła większość zdobytych ziem zakarpackich i odtąd Podhale dłuższy czas graniczyło z Węgrami. Będąc zawsze integralną częścią wolnej lub porozbiorowej Polski, było tzw. królewszczyzną – własnością króla. Administracyjnie wchodziło w skład starostwa nowotarskiego z siedzibą w Nowym Targu. W 1770 r. starostwo zajęła Austria pod pretekstem stworzenia tzw. kordonu sanitarnego. W tym czasie pod Giewontem istniała niewielka osada pasterska znana jako Zakopane. W 1824 r. rząd Austrii sprzedał dobra na północ od Tatr – pierwszym właścicielem Zakopanego i części Tatr został Węgier – Emmanuel Homolacs. Decyzją władz Galicji, w której skład wchodziło Podhale, w 1867 r. w Zakopanem powstała samodzielna gmina i wybrano pierwszą radę. Po kilku zmianach właścicieli ziemie drogą licytacji nabył w 1889 r. Polak – hrabia Władysław Zamoyski.

Pierwsza wojna światowa przyniosła upadek Austro-Węgier i powstanie w 1918 r. Polski odrodzonej. Lata międzywojenne upłynęły pod znakiem władzy obozu endecji, a także rozwoju kultury i infrastruktury turystycznej. W 1933 r. Zakopane otrzymało prawa miejskie. W latach II wojny światowej omijały je potyczki zbrojne, nie ominął wszakże terror i polityka eksterminacji; okupacji nie przeżył prawie co piąty mieszkaniec. Ucierpiała też tatrzańska przyroda. Wojna skończyła się 29 stycznia 1945 r. Okres PRL-u przyniósł dalszą urbanizację, masowy ruch wczasowo-turystyczny, nowe inwestycje oraz degradację środowiska. W 1975 r. miasto zostało wcielone do województwa nowosądeckiego. Ostatnio zabiega o status stolicy powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.