Na Gubałówkę przez Gładkie

Na Gubałówkę przez Gładkie

Miły spacer, który można połączyć ze zwiedzeniem starego Zakopanego (d. 5). Odległość 2,5 km, deniwelacja 300 m, 1.10 godz. (w dół 50 min.). Zn. czarne.

Wariant wzdłuż kolejki. D. 5 do ul. Kaszelewskiego, którą do ul. Gładkie. Po lewej kościół Jezuitów „Na Górce”. Ul. Gładkie wznosi się przez osiedle tej nazwy, gdzie ok. 1910 r. znajdował się główny „plac ćwiczeń” szkółki narciarskiej M. Zaruskiego. Instruktorem był tu m. in. M. Karłowicz. Zn. czarne przybliżają się do toru kolejki, wzdłuż którego wyprowadzają pod grzbiet Gubałówki. Stąd na zewnątrz ogrodzenia do grzbietu i w prawo do zabudowań górnej stacji (d. 10b).

Wariant przez Pająkówkę. Odmianą powyższej drogi, dalszą lecz ciekawszą krajobrazowo, jest szlak znakowany żółto. Na Gładkiem odchodzi on od d. 11a w lewo przez most do ul. Klimka Bachledy na tzw. Uboczy. (Widać stąd willę „Szumną”, w której mieszkał pisarz tatrzański, T. Malicki). Drożyny wznoszą się przez pólka i las popod osiedle Chockowskie, a następnie do osiedla Pająkówka (1165 m), skąd na zach. część grzbietu Gubałówki (ok. 1233 m — z centrum 3,5 km, 1.30 godz.). Z grzbietu, zw. w tej części Spyrkówką, ładnie widać Tatry Zachodnie. Za zn. czerwonymi 1,5 km na wschód do stacji kolejki na Gubałówce. Z centrum Zakopanego 2 godz. (w dół 1.30 godz.). Ze Spyrkówki można też zejść w kierunku pn. 2 km (25 min.) do przysiółka Słodyczki, gdzie w r. 1943 gestapo wymordowało 15 mieszkańców (krzyż pamiątkowy).