Na Nosal

Trasa 18. Na Nosal

„Jednym z najcelniejszych spacerów dla używających żętycę, jest góra Nosal” — pisał w r. 1849 L. Zejszner. I dziś — choć już w Kuźnicach nikt się żętycą nie leczy — wycieczka na ten szczyt należy do najpopularniejszych. Z Kuźnic 1,7 km, deniwelacja 200 m; od „Murowanicy” 1 km, deniwelacja 270 m — po 45 min. ( ↓ 35 min.). Zn. zielone.

Trasa 18A – Wariant z Kuźnic. Do Kuźnic d, 7. Z placu 0,5 km (12 min.) razem z d. 45 do rozdroża w lesie: d. 45 skręca w prawo. Zn. zielone wznoszą się skąpo podszytym lasem świerkowym w pobliżu warstwicy 1100 m. — 1,2 km szeroka Nosalowa Przełęcz (1101 m), oddzielająca Nosal od lesistego Nieboraka (1220 m). Z Kuźnic 25 min. (↓ 17 min.). Przechodzą tędy drogi gospodarcze i nartostrada, a także szlak wędrówek zwierząt leśnych — jeleni, niedźwiedzi, rysi, tropiono tu nawet wydry. Stara jodła.

Wygodny chodnik wznosi się teraz wśród lasu na pd. grzbiet Nosala. Mijając grupy skałek (na nich reliktowe sosny) wchodzimy na główne wypiętrzenie. — 1,7 km Nosal (1206 m). Opis wierzchołka d. 18B. Z Kuźnic 45 min. (↓ 35 min.).

Trasa 18B – Wariant od „Murowanicy”. Wariant mozolniejszy od d. 18A, używany częściej do zejścia. Z Zakopanego d. 7 do przystanku PKS „Murowanica” (ok. 940 m). Stąd za zn. zielonymi ul. Karłowicza przez Bystrą i 50 m dalej przez jej suche rezerwowe koryto.

W lewo 40 m do stojącej wśród drzew chaty ,,Tea”, pochodzącej częściowo z r. 1872. W r. 1919 od kuźnickiego ,,hamernika” kupił ją S. Szymański, który zgromadził tu ciekawe zbiory etnograficzne. Jego brat przekazał całość w r. 1952 Muzeum Tatrzańskiemu. Zwiedzanie we wtorki, piątki i niedziele w godz. 10—12 i 16—18. Tel. 38 72.

Szlak znakowany skręca w prawo wzdłuż omurowanego koryta Bystrej, a po ok. 200 m w lewo, na pn. zach. grzędę Nosala, pnąc się przez zniszczony las (odcinki strome i niemiłe). Z siodełka odsłania się ładny widok. Dalej na lewo od skał na rówienkę widokową, a następnie — obchodząc urwiste zęby skalne — w pobliże górnej stacji wyciągu i na wierzchołkowe spiętrzenia Nosala. Od „Murowanicy” 45 min. (↓ 35 min.).

Skalisty szczyt Nosala jest, mimo skromnej wysokości (1206 m), bardzo interesujący. Panorama stąd obejmuje Dol. Bystrej z Kuźnicami, Giewont i Czerwone Wierchy, Rów Podtatrzański, a na wsch. gniazda Kopieńców i Kop Królowych oraz granitowe otoczenie dolin Gąsienicowej i Pańszczycy. Na kruchych, a po deszczu śliskich skałkach wskazana jest ostrożność. Mimo panującego ruchu, cały masyw obfituje w ptaki i zwierzęta leśne (puchacz, ryś, niekiedy niedźwiedź), należy się więc zachowywać jak najciszej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.