Na wschód od dworca PKP

Na wschód od dworca PKP

Na wschód od dworca PKP można odkryć wiele ciekawych miejsc. Wystarczy skręcić z Chramcówek w ul. Do Samków, potem pójść w prawo w Chyców Potok. Są to tereny położne blisko torów kolejowych i dlatego mieści się tutaj wiele hurtowni, magazynów i zakładów, pomiędzy którymi stoją jednak stare malownicze zagrody, może biedniejsze od tych z Kościeliskiej, lecz podobnie autentyczne i warte zainteresowania. Gdyby przejść pod wiaduktem kolejowym przy południowym końcu ul. Chyców Potok (obok strumienia), dalej na południe bitą drogą, po lewej stronie minie się niewysokie wzgórze wznoszące się na ok. 900 m, zwane Bachledzkim Wierchem. Na nim po I wojnie światowej założono cmentarz żydowski – Bikur Cholim, który przetrwał do czasów okupacji, kiedy dokonywano tutaj egzekucji. Niemcy zniszczyli cmentarz, ale jeszcze do niedawna można było napotkać pozostałości po kamiennych nagrobkach.

W 1940 r. Niemcy spędzili większość Żydów do getta na terenie Pardałówki, na obszarze leżącym na zachód od Drogi do Olczy, za zagrodą rodziny Solcarzy. Dziś po getcie nie ma śladu. Podobnie jak w innych miastach, również w Zakopanem ludność żydowska była zmuszona do noszenia opasek z gwiazdą Dawida.

Na początku wojny w Zakopanem mieszkało 129 rodzin żydowskich i byli to przeważnie zamożni mieszkańcy. W 1940 r. było ich 560, rok później zostało jedynie 41 osób.

Aby dojść na miejsce, w którym niegdyś znajdował się cmentarz, trzeba od wieży ciśnień widocznej po lewej stronie drogi iść na wschód -w kierunku szczytu. Z Bachledzkiego Wierchu wiedzie także ładna i niezbyt męcząca trasa na Antałówkę (ok. 30 min) – wystarczy zejść na wschód ku kamienistej Drodze Homolackiej i udać się nią na południe.

Powstanie wybuchło 21 lutego 1846 r., miejscowi chłopi pod wodzą Leopolda Kmietowicza chwycili za broń, aby przeciwstawić się krzywdom, jakich doznawali od właścicieli ziemskich; po 36 godzinach powstanie zostało stłumione, także przy udziale górali z sąsiednich wsi.

Wokół zakopanego

• SZAFLARY – między Nowym Targiem a Zakopanem – jedna z najstarszych gmin na Podhalu, prawo lokacyjne otrzymała w 1338 r.; baza turystyczna, możliwości uprawiania turystyki górskiej; na terenie gminy znajdują się źródła wód geotermalnych.

• PORONIN – niedaleko Zakopanego w drodze do Nowego Targu, dawna mekka wycieczek zakładowych i partyjnych do Muzeum Lenina.

• CHOCHOŁÓW – po drodze z Zakopanego do Czarnego Dunajca; filia Muzeum Tatrzańskiego, pamiątki po powstańcach chochołowskich i eksponaty obrazujące tradycje wsi.

• BUKOWINA TATRZAŃSKA – na trasie PKS-u do Morskiego Oka; przepięknie położona wioska o bogatych tradycjach muzycznych, uważana za reprezentatywną pod względem folkloru góralskiego.

• BIAŁY DUNAJEC – w pobliżu przejścia granicznego w Łysej Polanie; na terenie gminy znajdują się warte zobaczenia XIX-wieczne zagrody góralskie.