Plac Niepodległości

Plac Niepodległości

W Zakopanem jest tylko jeden plac – Plac Niepodległości. Można do niego dojść różnymi trasami – od Krupówek skręcić w łukowatą uliczkę Andrzeja Galicy, dawniej Świerczewskiego – po tej samej stronie co poczta, na prawo. Dawny rynek zakopiański w latach 30. nazwano placem Niepodległości, za okupacji niemieckiej przechrzczono na Adolf Hitler Platz, po wojnie na Plac Zwycięstwa, a teraz przywrócono mu nazwę sprzed wojny. Za mostem na potoku Foluszowym mija się po prawej stronie odnowiony budynek dawnej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na placu Niepodległości nie ma już śladu Pomnika Wdzięczności, postawionego żołnierzom radzieckim poległym na Podhalu, który usunięto, wraz z towarzyszącymi mu tradycyjnymi armatami parę lat temu. Ławki wokół placu cieszą się uznaniem młodzieży szkolnej do wieczora, a po zmroku nierzadko biesiadują tu podchmieleni amatorzy taniego wina.

Na lewej pierzei placu Niepodległości, pod nr. 4 stoi niewielki domek, w którym w 1983 r. otwarto Izbę Pamięci Bronisława Czecha – słynnego przed wojną narciarza i taternika, wielokrotnego mistrza Polski i uczestnika olimpiad. W 1940 r. Bronisław Czech został aresztowany przez gestapo. Ponieważ odmówił propozycji zostania trenerem niemieckich zawodników, osadzono go w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Przetrzymał 4 lata. Zmarł w czerwcu 1944 r. W izbie pamięci, czynnej od śr. do nd. 9.00-15.00, której patronuje siostra Bronisława Czecha, zgromadzono pamiątki, zdjęcia i trofea narciarskie.