PRL

PRL

Po 1945 r. nastąpił ponury okres utrwalania władzy ludowej i małej stabilizacji. Ideologia towarzyszyła nawet odbudowie po zniszczeniach wojennych. Nowi włodarze propagowali tzw. turystykę masową. Nastąpił skokowy wzrost liczby turystów; dla potrzeb tysięcy wycieczek zakładowych i innych zorganizowanych form wypoczynku klasy robotniczej oraz powszechnej ochrony zdrowia obywateli wybudowano dziesiątki domów wczasowych, hoteli i sanatoriów. Żywiołowa, czasami bezmyślna urbanizacja okazała się szkodliwą dla gór wątpliwą ozdobą miasta – wznoszono wielorodzinne bloki mieszkalne; jednak socrealistyczne budowle nie rozwiązały istniejącego do dziś deficytu mieszkań.

W 1963 r. odbyły się w Zakopanem kolejne narciarskie mistrzostwa świata FIS; corocznie organizowano zawody o Memoriał Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny. Największą imprezą kulturalną stała się organizowana od 1962 r. Jesień Tatrzańska wraz z towarzyszącym jej wspaniałym Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich. Do 1989 r. miasto wzbogaciło się o wiele nowych inwestycji komunalnych, szczególnie wzmożonych przy okazji mistrzostw FIS oraz w okresie gierkowskim – budowano hotele, na czele z Kasprowym, bary, restauracje, dworzec PKS, SDH Granit, basen cieplicowy na Antałówce, szpital i inne. Powstały nowe muzea. W 1975 r. w ramach reorganizacji administracyjnej struktury PRL gmina Zakopane, ku przerażeniu większości mieszkańców, weszła w skład województwa nowosądeckiego. Wraz ze zwiększającym się zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i atmosfery oraz postępującym przeładowaniem turystycznym miasto definitywnie pożegnało się. z wcześniejszym, chociaż równie wątpliwym, statusem uzdrowiska. W 1979 r. osiągnęło liczbę ok. 29 tys. stałych mieszkańców, administracyjnie utrzymaną do dziś, na którą przypadało rocznie trzy miliony (!) przyjezdnych.

Nadzieję na uratowanie od zadeptania przez armię ludzi przyrody Tatr stworzyło powołanie do życia w 1954 r. Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.