Roślinność Tatr

Roślinność Tatr.

Bogata szata roślinna korzystnie wyróżnia Tatry w porównaniu z wyższymi od nich górami lodowcowymi. Zjawiskiem szczególnie uderzającym, a związanym z zaostrzaniem się klimatu, jest selekcja gatunków w miarę wzrostu wysokości nad poziom morza. Powoduje ona wyodrębnianie się 6 pięter roślinnych, doskonale widocznych np. z Gubałówki. Piętro pogórza (pól uprawnych) sięga do 1000 m. Następuje po nim pas lasów, w którym wydzielono 2 piętra: dolnoreglowe (do 1200— 1250 m), pierwotnie złożone z drzewostanów bukowo-jodłowych, i górnoreglowe (do 1550 m), krainę świerka. Pierwsze z nich najlepiej zachowało się w obrębie regli zakopiańskich. Linią niezwykle ważną wegetacyjnie i krajobrazowo jest górna granica lasu (d. 50a), którą oprócz karlejącego świerka tworzą m. in. takie drzewa, jak wierzba śląska/ brzoza karpacka, jarząb nagi i limba. Ponad lasami — do 1800 m npm. — rozpościera się subalpejskie piętro kosodrzewiny, krzewiastego gatunku sosny, w miarę wzrostu wysokości malejącej i rozpadającej się na piaty i kępki. Z kolei następuje piętro hal (alpejskie), sięgające do 2300 m. Tworzą je naturalne łąki górskie złożone z traw i kwitnących ziół, do niedawna intensywnie wypasane. Powyżej hal rozciąga się piętro turniowe (subniwalne), wykształcone w zasadzie tylko w Tatrach Wysokich i sięgające po najwyższe szczyty. Surowość klimatu i przewaga formacji skalnych sprawiają, że wegetacja jest tu już uboższa i złożona w dużym procencie z gatunków wysokogórskich i arktycznych, przystosowanych do bytowania w tak surowych warunkach. Według ostatnich badań, w piętrze tym żyje w Tatrach jeszcze 130 gatunków roślin kwitnących, z czego 47 sięga najwyższych wierzchołków — Lodowego, Gierlachu, Łomnicy.

Ogólna liczba gatunków roślin naczyniowych rosnących w Tatrach przekracza 1000, z czego przeszło 250 to gatunki górskie i wysokogórskie. Przeważają rośliny występujące i w innych górach, nie brak jednak i takich — a jest ich kilka — które zasięg ograniczają tylko do Tatr (tzw. endemity). Do najciekawszych z nich należą warzucha tatrzańska, skalnica tatrzańska i pszonak Wahlenberga. W dużej grupie roślin dopatrzono się reliktów z epoki lodowej, w kilku gatunkach — nawet przeddyluwialnych, plioceńskich (m. in. ostróżka tatrzańska i goździk lśniący).

A oto popularne klejnoty flory Tatr, najbardziej zaciekawiające turystę: majestatyczna limba, najliczniej występująca w rejonie Roztoki i Morskiego Oka; niepozorna szarotka, rosnąca tylko na podglebiu wapiennym; lilia złotogłów i dziewięćsił bez-łodygowy — dwa główne motywy w dzisiejszej góralskiej snycerce zdobniczej; wreszcie krokus — „pierwszy zwiastun tatrzańskiej wiosny”, obsypujący fioletowym kwieciem całe polany i łąki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.