Świat zwierząt Tatr

Świat zwierząt Tatr.

„Na tle dość jednolitej fauny ssaków Polski niżowej, a nawet niższych części Karpat, fauna ssaków Tatr wyróżnia się wielkim stopniem odrębności” (K. Kowalski, 1962).

W piętrze lasów mieszkają gatunki na ogół pospolite. Liczne są jelenie (w całych Tatrach ok. 1000, w Polskich 350), dość liczne sarny (ok. 700), lisów w Tatrach Polskich zamieszkuje przeszło 150, rysi — 15, a na obszarze słowackiego TANAP ok. 40. Najwspanialszym drapieżnikiem regli jest niedźwiedź, którego populację ocenia się w Tatrach na 35 sztuk (po polskiej stronie 7). Niedźwiedzie odbywają dalekie wędrówki, w trakcie których przebywają nawet wysokie przełęcze. Skrzydlatą społeczność regli najgodniej reprezentują wielkie kuraki leśne — głuszec i jarząbek, oraz drapieżce — majestatyczny orzeł przedni, orlik krzykliwy, rzadki już puchacz i kilka gatunków sów. Potoki piętra reglowego zamieszkują ryby, przede wszystkim pstrągi, które docierają do jednego tylko u nas jeziora: Morskiego Oka (stąd dawna nazwa „Rybi Staw”).

I dla przyrodnika, i dla turysty główną atrakcję stanowi fauna wyższych pięter. Z ssaków żyją tu aż 4 gatunki nie występujące nigdzie indziej w Polsce. Są to: świstak, kozica, polnik tatrzański i darniówka tatrzańska. Świstak jest sporych rozmiarów gryzoniem, bytującym głównie w niższym pasie piętra hal (1700—2000 m). Trudny do dostrzeżenia, daje o sobie znać ostrymi świstami. Górale uważają jego tłuszcz za panaceum przeciw wszystkim dolegliwościom, co sprawiło, że kiedyś był bliski zupełnego wytępienia (obecnie w Tatrach ok. 1000 par). Jak szarotka jest symbolem flory gór wysokich, tak kozica symbolizuje ich faunę. Piękne to zwierzę zamieszkuje hale i turnie, wraz z polnikiem tatrzańskim i gronostajem sięgając po najwyższe szczyty. Kozica tatrzańska różni się nieco od podgatunków zamieszkujących najbliższe terytoria, a cała jej populacja w Tatrach nie przekracza 1000 osobników (po stronie polskiej ok. 150), Wysokogórskim ssakom towarzyszą alpejskie gatunki ptaków: płochacz halny, świergotek górski, zw. sywarnikiem oraz dobry znajomy wspinaczy — piękny pomurnik, ekologicznie przywiązany do nagich ścian skalnych. Stałym mieszkańcem Tatr Polskich jest ostatnio znowu „król ptaków” — orzeł przedni.