Ulica Kościuszki

Ulica Kościuszki

Imieniem Kościuszki obdarzono po I wojnie światowej dawną Marszałkowską. W przeciwieństwie do innych ulic Zakopanego, które powstały na dawnych ścieżkach i traktach pasterskich, Marszałkowska została wytyczona i wybudowana dopiero w 1904 r. w …