Muzyka góralska

Muzyka ludowa jest początkiem wszelkiej muzyki i jednym z podstawowych składników kultury narodowej. Poeta Seweryn Goszczyński (1801-1876) stwierdził: „nieocenione skarby uczucia i prawdziwej sztuki leżą w muzyce naszego ludu”.

„Gędźba to czarodziejska, złożona z nici …

Mentalność górali

Mentalność górali

Przysłowiowa pazerność górali ma swoje źródło w ciężkich warunkach środowiska, w jakim przyszło im żyć. Gleby górskie są jałowe, nie sprzyjają rolnictwu. Zboża, owies i żyto, nie należą do wydajnych. Nie tylko mięso, jedzone jedynie w czasie karnawału, …

Kilka słów o góralach

Kilka słów o góralach

„Górale są jedną z najwyborniejszych odmian polskiej rasy. Lud to po prostu genialny, cudownie nadający się do cywilizacji. Nadzwyczajna inteligencja połączona z wielką rozwagą, nie zabijającą jednak ani lotności pojmowania, ani wrażliwości na zjawiska i wpływy …