Strój góralski

Strój góralski

Odmienność stroju również ma swoje źródło w przyniesionej z południowych Karpat kulturze. Niestety, nagła popularność Tatr i góralszczyzny rozbudzona w XIX w. zmieniła wygląd i zachowania górali, ujawniając raczej ich negatywne cechy. Przykładem …