Kuźnice

Kuźnice

Kuźnicą lub hamernią nazywano dawny zakład hutniczy, w którym znajdowała się dymarka i młot napędzany kołem wodnym.

Jednym z właścicieli Kuźnic, który miał w posiadaniu całe „Państwo Zakopane”, dużą część Podhala i rozlegle dobra …

Przejażdżka do Kuźnic

„Zakopane (…) jest to klucz Tatrów, punkt środkowy, z którego wszystkie najcelniejsze wycieczki w kilkomilowym rozpromienieniu najłatwiej i najdostępniej każdy podróżny odbywać może” — pisał O. Flatt w r. 1859. W rzeczy samej — nie ma pod Tatrami miejscowości o …