Muzeum Tatrzańskie

Muzeum Tatrzańskie

Muzeum założono w r. 1888 — zbiory znajdowały się najpierw w domu u zbiegu ul. Chałubińskiego z d. 4b. Od r. 1922 mieszczą się w obecnej „murowanicy”, zbudowanej wg projektu S. Witkiewicza w latach 1913—19. Ekspozycję częściowo zmieniono …