PRL

PRL

Po 1945 r. nastąpił ponury okres utrwalania władzy ludowej i małej stabilizacji. Ideologia towarzyszyła nawet odbudowie po zniszczeniach wojennych. Nowi włodarze propagowali tzw. turystykę masową. Nastąpił skokowy wzrost liczby turystów; dla potrzeb tysięcy wycieczek …