Sport i rekreacja w Zakopanem

SPORT I REKREACJA

O wszelkich imprezach sportowych dowiesz się w:

•Informacji Turystycznej w Dom u Kolejarza, ul. Kościuszki 23, tel.2012211, fax 2066051;

•Wydziale Sportu Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 13, tel.2014031 do 9;

•COSie Ul. Czecha, …