Wokół Równi Krupowej

Wokół Równi Krupowej

Wracając do ul. Kościuszki, skręcasz w lewo ku otwartej przestrzeni Równi Krupowej (w mianowniku: Rówień lub Równia), leżącej pomiędzy ulicami Witkiewicza, Sienkiewicza, Nowotarską i al. 3 Maja. Nazwa tej zielonej polany w …