Trasa w górę Zakopanego

Trasa w górę Zakopanego

Krupówki stanowią główną oś miasta, narzuconą kiedyś przez istnienie ośrodka w Kuźnicach. Ulica ta wznosi się w górę, obramiona kamienicami budowanymi tu od ok. 1900 r. W prawo odchodzi d. 16a na PI. Zwycięstwa. Z lewej BORT PTTK, a dalej budynek (dawniej MRN) z salonem wystawowym BWA. Naprzeciwko przebudowany hotel „Morskie Oko”, za nim hotel „Sport”, w którym w l. 1902—04 zatrzymywał się W. Reymont. — 0,4 km odgałęzienie ul. 15 Grudnia (d. 4d). — 0,8 km skrzyżowanie przy lokalu „Watra”.

W lewo odbiega ul. Witkiewicza, przy której do r. 1908 pisarz ten mieszkał. Dochodzi się nią do ul. Chałubińskiego, którą w prawo 100 m do sanatorium ZBOWiD, dawniejszego hotelu „Palace” (zbudowanego w r. 1930), w latach okupacji zajętego na centralą gestapo.

Krupówki od skrzyżowania przyjmują nazwę ul. Zamoyskiego. Wzdłuż niej stoją wśród drzew pensjonaty i domy wypoczynkowe (m. in. zespół FWP „Sienkiewiczówka”). — 1,2 km z lewej willa „Oksza”, zbudowana w 1. 1894—95 wg projektu S. Witkiewicza, zeszpecona późniejszymi przeróbkami.

1,5 km (Z centrum 25 min.) odsłonięty w r. 1903 pomnik T. Chałubińskiego (1820—89) i jego „skalnego druha” J. Krzeptowskiego-Sabały (1809—96). Wykonał go wg pomysłu Witkiewicza rzeźbiarz J. Nalborczyk. Trasa wycieczki wiedzie w prawo, obok siedziby TPN i jego punktu informacyjnego. W XIX w. rozciągał się tu po prawej wielki zwierzyniec dworski z letnim pawilonem, w którym sto lat temu powstał projekt założenia Tow. Tatrzańskiego.

2 km Rondo (30 min.) — udane założenie drogowe, zbudowane w r. 1938. W lewo d. 8 na Bystre, wprost d. 7 do Kuźnic. W prawo wiedzie ul. B. Czecha, upamiętniająca sławnego narciarza, zamęczonego w Oświęcimiu. Przy niej po lewej zmodernizowany stadion sportowy, z prawej — *Centralny Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku (905 m npm.), zbudowany w l. 1959—61 i 1966—67, o nowoczesnej lecz harmonizującej z górskim tłem architekturze. Od lewej opada lesisty stok Krokwi (1378 m), na którym znajdują się skocznie narciarskie. Rekord Średniej z 1973 r. wynosi 77 m. Wielka, zw. też Wielką Krokwią — dziś jedna z najlepszych skoczni świata — powstała w 1. 1923—25 wg projektu K. Stryjeńskiego. Przebudowywano ją w latach 1927, 1939, 1948 i 1958—61. Ostatnia przeróbka przesunęła punkt krytyczny do 90 m (aktualny rekord: T. Pawlusiak 1973 — 113 m).

Można stąd wejść na d. 13, lub ul. 15 Grudnia 4d wrócić do centrum miasta — 1,8 km, 20 min. Przy tej ulicy uwagę zwraca nowoczesne „“budownictwo willowe („Chatka”) i wczasowe („Rzemieślnik”, „Zremb”). Uruchomiony w r. 1971 „Hyrny” ma 270 miejsc i jest jednym z najlepszych obiektów FWP w Polsce. Cała wycieczka 4,5 km — 1.45 godz.