Trasa – Zakopane — Harenda — Poronin

Trasa – Zakopane — Harenda — Poronin

Wycieczka szlakami Kasprowicza i Lenina. Autobusem lub dorożką, do Poronina można też dojechać pociągiem. Interesujące warianty piesze: na Harendę d. 9b; do Poronina — d.10 na Gubałówkę, a następnie za zn. czerwonymi tzw. Wolnościowym Szlakiem Podhalańskim.

Z Zakopanego d. 1 ul. Kościuszki, Chramcówki i Kasprowicza. Z lewej pod Gubałówką zespół starego szpitala miejskiego i sanatoriów Nauczycielskiego (1925) i Akademickiego (1932). Wśród rzednącej zabudowy miejskiej odgałęzia się w lewo boczna uliczka wiodąca przez osiedle Bachledówkę.

4 km Harenda (przystanek PKS Ustup). Duży przysiółek pod stokami Gubałówki. Za potokiem Zakopianką stoi willa J. Kasprowicza, a obok jego mauzoleum.

Willę nabył w r. 1923, tu też zmarł w 1926 r. W 3 pokojach mieści się otwarte w r. 1950 *muzeum, w którym zgromadzone są pamiątki: sprzęty, zdjęcia, portrety, rękopisy „Mojego świata”, część księgozbioru poety. Zwiedzanie w godz. 9.15—16, z wyjątkiem dni poświątecznych. Mauzoleum zbudowane jest z tatrzańskiego granitu wg projektu K. Stryjeńskiego, składa się z krypty z sarkofagiem i kapliczki. Zwłoki Kasprowicza złożono w nim w r. 1933. W r. 1968 spoczęła tu też jego żona, Maria z domu Bunin. Za mauzoleum stoi drewniany kościółek z początku XVIII w., przeniesiony w r. 1949 z Zakrzowa koło Kalwarii. Otaczają go soboty, wewnątrz godne obejrzenia odrestaurowane malowidła cechowe.

Wariant pieszy przez Antałówkę. Na Harendę wiedzie również z Zakopanego znakowany żółto Szlak Kasprowicza. Krupówkami (d. 4) i ul. Witkiewicza dochodzi się do podnóży Antałówki, na których (po lewej) w l. 1961—63 dokonano wierceń do 3073 m, odkrywając na głębokości 1400—1600 m złoże wód termalnych o temperaturze 37°. W oparciu o nie powstał tu w r. 1968 basen kąpielowy TPT 25 X 12,5 m z brodzikami dla dzieci (godz. 9—17). — Znaki wiodą w górę na zbocze obok domu ZNP „Modrzejów” (nazwa od willi H. Modrzejewskiej z lat 1879—98), a następnie obok sanatorium pocztowców „Sanato”. Po lewej ‘zespoły nowoczesnego budownictwa wczasowego. Obok wierzchołka 941 m (widoki!) dochodzimy do grzbietowego osiedla Antałówka (Antołówka). W willi „Lanca” mieściła się tu w latach 1923—36 Robotnicza Spółdzielnia Turystyczno-Wypoczynkowa zwana „Gospodą Włóczęgów”, w której przebywał m. in. poeta W. Broniewski (tablica pamiątkowa 1967). — z Antałówki szlak na Harendę wiedzie na pn. wśród pól i łąk. Z grzbietu Ugory wspaniałe widoki na Tatry. Po prawej wioska Olcza. Szlak przekracza linię kolejową i szosę (w lewo). — 5,5 km Harenda. Z centrum Zakopanego 1.20 godz. (w dół 1.45 godz.).

Szosa wiedzie wzdłuż Zakopianki przez wioseczkę Ustup, założoną na prawie wołoskim (był tu kiedyś folwark starostów). Ładne widoki na Tatry, m. in. na grupę Lodowego (2628 m), ulubionego szczytu Kasprowicza.

7 km Poronin (740 m). Popularne letnisko u połączenia Zakopianki i Porońca w rzekę Biały Dunajec. Przebudowany ostatnio dworzec PKP, poczta i restauracja. Przy ul. Kasprowicza 3 DW PTTK, tel. 18 81.

Wieś zawiązała się w końcu w. XVI jako przysiółek Białego Dunajca, samodzielność uzyskała ok. 1620 r. W 1. 1817—1915 stał tu, zniszczony przez pożar, drewniany kościół, w którym niedzielne msze połączone były z targami. Plebania stanowiła w 1 połowie XIX w. jedną z baz turystyki tatrzańskiej. Poronin był tańszy od. Zakopanego i dlatego przed I wojną światową skupiał artystyczną bohemę. Mieszkali tu m. in. J. Kasprowicz (od 1903 z przerwami do 1923), W. Slewiński, W. Jarocki, W. Orkan, L. Staff. Na skraju Białego Dunajca miesiące letnie spędzał W. I. Lenin (1913—14). U odgałęzienia d. 60 stoi dom, w którym prowadził on narady partyjne, od r. 1947 Muzeum Lenina (godz. 8—16, z wyjątkiem dni poświątecznych). Dom powstał w 1901 r., rekonstrukcję i budowę ośrodka przeprowadzono w l. 1948—50. Zgromadzono tu zdjęcia i dokumenty obrazujące etapy życia Lenina, ze szczególnym uwzględnieniem okresu podhalańskiego. Obok muzeum pomnik, dzieło radzieckiego rzeźbiarza Szwarca. Przez wieś wiedzie droga (1,2 km) do domu, w którym Lenin mieszkał (zwiedzanie w godz. 8—16).