Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Matlakowskiego

Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Matlakowskiego

Odsunięty nieco od zasadniczego biegu Krupówek, za potokiem Foluszowym, pierwszy od północy stoi budynek placówki edukacyjnej, która podtrzymuje tradycje najstarszej w Zakopanem szkoły zawodowej -Szkoły Przemysłu Drzewnego.

Najpierw była szkoła snycerska, zwana także Szkołą Fachową dla Przemyślu Drzewnego, powołana dzięki staraniom Towarzystwa Tatrzańskiego. Od 1883 r. miała siedzibę przy Krupówkach nr 8. Uczono tu rzeźby i artystycznej stolarki. Pierwszym dyrektorem został Franciszek Neuźil – Niemiec czeskiego pochodzenia, który zasłużył się jako organizator i gospodarz. Zapoczątkował on zakopiański przemysł pamiątkarski i wydał kilka podręczników fachowych. Był jednak ostro krytykowany przez Stanisława Witkiewicza i innych zwolenników stylu zakopiańskiego za to, że propagował wzory szwajcarskie i tyrolskie, traktując z lekceważeniem styl górali podhalańskich, który nazywał chłopskim. Kolejny dyrektor, Edgar Kovats, Węgier, znany z ostrej walki na style ze Stanisławem Witkiewiczem, wprowadził do programu nauczania sposób zakopiański. Było to udoskonalenie wzornictwa podhalańskiego złoceniami, barokowymi ornamentami i manierystycznymi ozdóbka-mi. Pierwszym dyrektorem, który wprowadził elementy stylu zakopiańskiego, był Stanisław Barabasz, znany także jako prekursor narciarstwa w Tatrach.

Dzisiejszy zespół szkół skupia Technikum Budowlane, Technikum Budownictwa Regionalnego, Zasadniczą Szkołę Budowlaną i Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą.